Η AUDITION θα γίνει στις 4 Απριλίου στο Dan.c.ce 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την την ιστοσελίδα του SEAD
http://www.sead.at/ 

blanc.png

© Dance Cultural Centre 2018, Studio Χορού -  Αθήνα