ΤΙΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΟΥ

Δεν υπάρχει εγγραφή για κανένα από τα προγράμματά μας

Μηνιαία δίδακτρα

Χορός: €85,00
€75 φοιτητικό,επαγγελματίες χορευτές (ΣΕ.ΧΩ.ΧΟ), και ανέργους.
€65 για σπουδαστές επαγγελματικών σχολών χορού.
Καλύπτουν απεριόριστο αριθμό μαθημάτων

Κάρτα 16 μαθημάτων

Ισχύει για δύο μήνες.
Καλύπτει 16 μαθήματα και κοστίζει €100,00

Κάρτα 8 μαθημάτων

Ισχύει για ένα μήνα.
Καλύπτει 8 μαθήματα και κοστίζει €55,00

Κάρτα 5 μαθημάτων

Ισχύει για ένα χρόνο.
Καλύπτει 5 μαθήματα και κοστίζει €35,00

Μεμονωμένα μαθήματα

Χορός: €8,00
€7 για φοιτητές , επαγγελματίες χορευτές (ΣΕ.ΧΩ.ΧΟ),και ανέργους
€6 για σπουδαστές επαγγελματικών σχολών χορού. 

Προεπαγγελματικό τμήμα μπαλέτου

Τα μαθήματα προεπαγγελματικού μπαλέτου δεν συμπεριλαμβάνονται
στα μηνιαία δίδακτρα.
Μηνιαίο κόστος €60,00

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

DANCE CULTURAL CENTRE
Studio Χορού
Πειραιώς 76, Κεραμεικός, Αθήνα
Τ. 210 523 0582

© DAN.C.CE

Powered by Advalue